maandag 14 augustus 2017

Boomvalk

De gemiddelde Leidenaar heeft het niet door als begin mei de boomvalken van een lange reis uit het zuidelijke Afrika weer zijn teruggekeerd in de omgeving van de Wassenaarseweg. 
Hun onopvallende gedrag voordat er jongen zijn ..speelt natuurlijk mee.
(Juveniel/Takkeling - Boomvalk - Leiden - Augustus - Uitgevlogen)
-
( ........ Hello Neighbor)
Het is een lange voorgeschiedenis ... maar dankzij de alerte bioloog Gert Jan van der Pelt ..
werkzaam op het Bio Science Park.  ..broeden de boomvalken nu al meerdere malen op één van de drie kunstnesten die in april 2015 onder begeleiding van Bureau Stadsnatuur zijn geplaatst. 
Meer zie:  * onder blogbericht.
(De eerste foto's van de boomvalken Juli 201)
(Vleugelspieren ..)
(En daar is het tweede jong ... )
Na ongeveer dertig dagen komen de eieren uit.
De eieren komen niet gelijk uit .. en daarom zien we hier ook wat verschillen qua ontwikkeling tussen de twee jongen.. Er gaan verhalen dat het er drie waren .. maar dat er één uit het nest gewerkt is 
.. Persoonlijk heb ik er nooit meer dan twee gezien.
-
-
Boomvalken zijn uitmuntende jagers ..en kunnen opeens van richting veranderen en met één poot een libel uit de lucht plukken. Zolang er jongen zijn wordt er overwegend op kleine vogels gejaagd ..

-
-
-
Vandaag vrijdag 11 augustus zit één van de boomvalk jongen hoog in de boom .. Hij zit vrij ..en er valt prachtig licht op zijn verenkleed. Hij is qua kleur goed gecamoufleerd ..en best lastig te vinden .. Gelukkig dat een fotografe het jong hoog in de boom zag zitten.
-
-
-
Het boomvalk mannetje is nergens te bekennen .. en is waarschijnlijk de stad ingetrokken om een prooi te vangen. Het vrouwtje beschermt haar jongen tegen indringers .. en in afwachting op een prooi .. doet het jong wat rek en strek oefeningen. 
-
(En daar hoort ook even een poepje bij ...)
-
Menigmaal stopt er een fietser of wandelaar met de vraagt .. "Wat zien jullie voor bijzonders?" ..
-

-
-
Ik vertel dan dat er boomvalken zitten .. waarop dan meestal de vraag volgt: "Zijn die zeldzaam?" ..Nou .Zeldzaam niet echt ..maar we moeten er wel heel zuinig op zijn. (Kwetsbaar op de Rode Lijst)
-
-
Fist-Bump .. voor al die mensen die zich hebben ingezet voor de boomvalken.
-
HIER .. kunt u het succes verhaal lezen van mensen die dieren centraal stellen.
En HIER .. De Boomvalk 2016 

dinsdag 8 augustus 2017

Een Raadsel

Jarenlang zien we begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) door koeien en schapen.
Ze werden ingezet om verruiging en vergrassing tegen te gaan.. en om de Amerikaanse Vogelkers (Bospest) te bestrijden.
(Foto Links Archief augustus 2016)
(6 April Drentse Heideschapen 2015)
In 2015 halen ze de koeien en schapen uit het gebied onder het mom van .. dat er al genoeg damherten als grazers lopen. Enigszins wel te begrijpen .. De rechter moet beslissen over afschot damherten. En dan is het moeilijk te verkopen dat er grazers als koeien en schapen in het gebied lopen.
(10 Augustus 2016) 
..De heide in de awd is nog nooit zo mooi geweest...als in 2016
En dan een ree kalfje .. :)
(Augustus 2016.Foto Ghita.. over het gehele gebied)
In het gebied H2150 zien we de laatste jaren de heide toenemen .. en gek genoeg zien we ondanks dat de schapen zijn uitgenomen in 2016 de heide juist bloeien zoals ze nooit eerder bloeide .
(2016 10 Augustus ..zelfs tot tegen de varens aan..)
. en dat zonder begrazing van heideschapen. Aan beide zijde van het pad zowel tegen het "Rommelbos" aan als  richting het "Dooie Bos' en op 't'Heitje" bloeit de heide in 2016 prachtig ..en lijkt ze geen last te hebben van stikstofdepositie (verzuring)  ... Heide doet het goed op kalkarme grond / lage pH waarde. 
2017 ... 6 augustus ONBEGRIJPELIJK!
 Schapen uitgenomen in 2015 en nu na afschot van ruim 1400 damherten.
Moet de graasdruk toch enorm zijn afgenomen? ... En dan zien we alleen achter de afscherming bloeiende heide! Waar verleden jaar nog niks bijzonders was te zien.
(6 augustus 2017)
In eerste instantie vraag ik me af .. hebben ze steenmeel gebruikt? .. 
Is het omdat het hoger gelegen is? .. Buiten het afgesloten gebied zien we wel de heideplanten ..
Ze zijn korter en hier en daar zien we de eerste bloemen .. beschadiging door vraat hebben we niet kunnen vinden.
Er hangt dit bordje aan ..(er staat geen heide op het bordje ..maar toch?)
Dan denk ik :
In dit gebied leven bijzondere dieren .. Er staat een hek omheen om te voorkomen 
dat ze geschoten gaan worden. omdat ze plantjes eten.
(10 Augustus 2016 .. niks te zien)
 In het afgezet gebiedje .. zonder begrazing van Ree en Damhert .. zien we in 2016 geen spectaculair verschil. Hier op de foto van 10 augustus 2016 is goed te zien dat de heide dicht tegen het 'Rommelbos' groeit en bloeit.
-
-

Het ziet er echt vreemd uit .. maar eerlijk is eerlijk 
Aan de buitenkant langs het fietspad en de buitenkant tegen de N206 zien we een bloeiwijze die gelijk is aan het afgesloten gebiedje. Het lijkt me stug dat ze daar ook wat gedaan hebben aan de pH (Zuurgraad) van de grond.
-
-

Toch blijf ik door de achterstand in bloei buiten het afgezette gedeelte ..met veel vragen zitten. Hoe is het mogelijk .. dat met een veel mindere begrazingsdruk .. (waar je juist een beter resultaat door verwacht) zoveel verschil ziet met het jaar 2016  (en dan kijk ik even niet wat er in het afgeschermde gedeelte te zien is.  
-
-
-
Grazers: ..Veel mensen denken door beeldvorming dat de awd een kaalgevreten gebied is ..waar damherten met de billen tegen elkaar moeten lopen ..en dat grazers slecht zijn voor een natuurgebied.
Grazers zijn noodzakelijk voor een natuurgebied .. en damherten spelen daarin een belangrijke rol.
-
Gekraagde Roodstaart
Luzerne vlinder 
Konijn
Nog een belangrijke grazer in de awd is het konijn .. hij is niet te vergelijken met de andere grazers .. zijn waarde in het stuifgebied is mega .. Na de stormvloed (1509) dacht men er wel anders over. ..verstuiving was gevaarlijk en konijnen moesten uitgemoord worden. Gelukkig weten we de waarde van stuifduin en het konijn nu beter in te schatten.
-
Vos
De grote opruimer van de Amsterdamse waterleidingduinen ..een predator waar we juist blij mee moeten zijn. Hij staat bovenaan de voedselketen en beschermt zijn territorium tegen indringers.
Libel
Damhert ..Vliegen
Het is een bijzondere dag ... ik blijf me afvragen hoe het mogelijk is dat met nog minder begrazing dan in 2016 de heide zoveel later bloeit en in het afgeschermde gedeelte zoveel vroeger.
Vliegen
Roodborsttapuit
Een vogel die het goed doet bij begrazing van een gebied ...is de roodborsttapuit ... De nachtegaal heeft juist een hekel aan begrazing ..
-
Raadsel ...