zaterdag 22 april 2017

Geoorde Fuut

De Geoorde Fuut ..is wel één van de mooiste futen die we in Nederland zien .. en dat zonder de andere futensoorten te kort te doen. Met hun goudgeel en roodbruine flanken en die knalrode duivelachtige ogen .. zijn ze werkelijk een aanwinst voor ieder natuurgebied. 
-
-
De Geoorde Fuut broedt vanaf 1918 in Nederland .. Het blijft iets unieks ..want algemeen is hij zeker niet. In de beste jaren waren er 500 broedparen in Nederland. In de "Groene Jonker" heb ik mijn eerste geoorde futen kunnen fotograferen. Helaas zien we ze daar nu alleen op grote afstand.
Witte Kwikstaart
Kleine Plevier
-
-
De geoorde futen duiken zonder veel waterverplaatsing onder .. om dan na een best wel lange periode opeens weer op te duiken .. Wij bleven rustig zitten en de Geoorde Futen kwamen vanzelf steeds dichterbij. 
Knobbelzwaan
-
De voorspellingen zagen er goed uit ..toch bleef de zon helaas weg.Eerder was ik even naar "De Liede" in Haarlem geweest voor de Lepelaars,
-
-
-
-
In "De Liede" hadden de Lepelaars al jonge ..hier zien we een kolonie van zo'n 20 tot 30 broedparen. Het exacte aantal is moeilijk door mij te tellen ..want ook aan de andere kant van het gebied zitten nesten. Dus het aantal is een schatting. 

-
-
-
Hier zagen we meerdere stelletjes Geoorde Futen .. En we werden getrakteerd op een zwanen gevecht .. Zijn rivaal had al meerdere malen te kennen gegeven dat hij uit zijn territorium moest verdwijnen .. maar had daar lak aan.. 
-Einde Gevecht ..Zwanen
Ook de Lepelaars gaan soms het gevecht aan.
-
Een serie van de afgelopen dagen ... Er is op dit moment ook zoveel te beleven in de natuur. Ik had er nog wel meer willen plaatsen van de Geoorde Futen en de Lepelaars ..maar dat komt nog wel een keer.

dinsdag 18 april 2017

Een Schatkist Vol Geluk

De natuur ontwaakt in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
We weten niet of het deze morgen een mooie zonsopkomst gaat worden of niet .. het gezegde; Morgenrood ..water in de sloot geeft enige houvast. En inderdaad .. de lucht kleurt prachtig deze morgen. (Waterdamp veroorzaakt verstrooiing en gebroken licht.)
-
Een mooie zonsopkomst met mist is nog mooier .. bewolking en in dit geval een te harde wind
(windkracht vier) maakt de kans daarop wel heel erg klein.
-
-
De planten in de duinen kunnen niet bij het grondwater komen .. en zijn sterk afhankelijk van regenwater en water dat zich tussen de zandkorrels bevindt (hangwater)  
Duinviooltje.
-
-
Bollenstreek
Als je op een site van WBE leest: "Helaas is de jacht op de patrijs sinds 1 juli 1998 gesloten. Echter zo lang de vogel nog wel als wild in de wetgeving is opgenomen ..kan de minister de sluiting ook weer ongedaan maken. Dat zou plaatselijk kunnen gebeuren .in gebieden waar de stand momenteel nog goed is," 
Staat nu op de rode lijst als kwetsbaar .. en dan lees je deze vreemde gedachtegang van een WBE (: 
Gewoon afblijven lijkt me!
-
Heckrunderen Konikpaarden en Edelherten in de Oostvaardersplassen hoeven in de wintermaanden niet bijgevoerd te worden. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. 
In het hoger beroep oordeelde het hof opnieuw dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen wilde dieren zijn. Daarom hoeft Staastsbosbeheer ze niet bij te voeren. 
-
-
De Kleine Zilverreiger
We beschouwde hem tot 1979 nog als een dwaalgast .. en vanaf 1994 als broedvogel. Deze Kleine Zilverreiger staat op de rode lijst. Bij strenge winters neemt hun aantal zichtbaar af .. 
-
De Grote Zilverreiger ..
De Grote Zilverreiger broedde voor het eerst in Nederland in 1978
En nam pas sterk in aantal toe na 1991. 
Kleine en Grote Zilverreiger
De kleine heeft zwarte poten en de grote meer geel en oranje. De kleine is 66cm en de grote tussen de 85 en 100 cm. In de vlucht kun je de kleine ook herkennen .
-
-
-
De Grauwe Gans speelt een sleutelrol in de wisselwerking tussen het moeras
deel en het grazige deel. In het moeras ruien en broeden veel grauwe ganzen .. Dit is een redelijk veilige omgeving in de tijd dat ze niet kunnen vliegen en moeten broeden.
-
-